Det är viktigt att du blir nöjd med ditt halsband och dess längd!

Mät på dig själv t.ex. med ett måttband och titta på bilden så får du en uppfattning om hur halsbandet kommer vara på dig.

Mäta halsbandslängd för man